12th NISB Club Championship, Semarang 1927 

PGN 2020.01.09. 3 games. Incomplete. Please help us to complete the games.
DownloadReplay

1927.04.??-?. Unknown number of players.

NISB (Nederlands Indische Schaakbond) had since established a chess championship called Bondswedstrijden (Club Championship). The event had been held regularly from 1916 to 1940 at the big cities of Java. It had three divisions: premiere, first, and second.

The winner of the premier division got the title Java Kampioen (Java Champion). Given the fact that Java at the time was the chess center in Indonesia (then the Netherlands East Indies), the champion had every right to be dubbed as the unofficial champion of Indonesia.

In the 1927 edition at Semarang, Central Java, the pre-championship favorite Dirk Bleijkmans came back strongly after losing his title to Jacob Baay in the previous year. Bleijkmans won the crown for the 7th time. Half a point back was Indonesian Latif Pane. The player of Batak origin was the sensation of the event. He crushed Bleijkmans in only 21 moves. Against the defending champion Baay, he was up a knight. Unfortunately he misplayed the ending phase only to see the game finish in a draw.

Another Indonesian player in the championship but couldn’t make the big five was Haji Rachmat of Solo. He would have been a strong player for years to come. At his advanced age he was still capable to attain a respectable place in the 3rd Indonesia Championship 1955.

Dirk Bleijkmans and Jacob Baay were accomplished chess players. Bleijkmans twice won unofficial Dutch championship. During his chess career he had been competing alongside the world best: Salomon Löwenthal, Frank James Marshall, Akiba Rubinstein, Oldřich Duras, and Alexander Alekhine. Baay played not only at Indonesia. His name appeared as a participant in 1948 Dutch Championship and 1951 Australian Championship.

Selected Games (viewer © ChessTempo)

Photo of Jacob Gerard BaayWhite
Jacob Gerard Baay
Flag of Netherlands
Photo of Latif PaneBlack
Latif Pane
Flag of Indonesia

12th NISB Club Championship
Semarang Flag of Indonesia 1927.04.??
½-½ C47 Scotch: Four KnightsSources

This post is also available in: Spanish, Indonesian


Related posts:


Currently have 2 comments

 1. Great game.. Jacob G Baay can make draw, even he lose in material

 2. Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad
  27-10-1930
  Euwe interviewt Si Hoekoem. Bataksche kampioen vertelt. Zeldzaam juist oordeel. Een partij in de Bataksche regels.
  MEDAN, 15 Oct. — Na de beëindiging der Javatrip wachtte mij te Medan nog één van de meest interessante gebeurtenissen der tournee: het interview van den Batakschen kampioen Si Hoekoem. Hoewel ik er op voorbereid was, dat er diverse moeilijkheden waren, welke een geregelde wisseling van gedachten in den weg zouden staan, had Ik deze toch nog onderschat. Het was b.v. niet ln mij opgekomen, dat den Batakker het begrip beste zet en beste stelling geheel vreemd zou kunnen zijn en alleen dank zij de slagvaardigheid van onzen tolk, die om elke vraag heen een geheel verhaal construeerde, Is het gelukt, een en ander over de Bataksche schaakkennis te weten te komen, alhoewel een eenigszins nauwkeurige ontledine van hun gedachtengang een onmogelijkheid bleek. Wij begonnen heel voorzichtig een praatje over Europeesch en Bataksch schaak; zooals men weet, wijken de Bataksche regels vrij aanzienlijk van de onze af.
  „Welk van de beide spelsoorten speelt u bü voorkeur?”
  „rk speel tegen mijn stamgenooten nooit het Europeeschè schaak”, welk antwoord mij diep ontzag afdwong, toen ik bovendien vernam, dat de Batakkers slechts bij speciale gelegenheden te Medan komen spelen. En toch had deze Batakker mij in de beide gehouden simultaanseances zeer goed partij gegeven. Achteraf acht ik de mogelijkheid niet buitengesloten, dat ‘s mans aangeboren „bescheidenheid” hem misschien parten speelde.
  Wij bespraken de diverse verschilpunten van het Europeeschè en het Bataksche spel en toen bleek, dat de Batakkers er meerdere soorten van spelen op na hielden. Het meest gangbare wijkt in de volgende opzichten van ons spel af: % a. Opstelling der stukken: de witte Koning staat op dl en op datzelfde veld bevindt zich bovendien een witte Dame. Een tweede witte Dame staat op el. Zwart heeft een extra-Toren op e 8 en twee pionnen op g 6 en h 6.
  b. Loop der stukken: de Koning mag een paardensprong maken, zoolang hij nog niet heeft schaak gestaan. De rochade geschiedt in twee zetten: eerst de Toren naast den Koning en één of meer zetten later ga»t de Koning er over heen. Heeft de Koning schaak gestaan, dan ls de rochade verbeurd. De pionnen op g 6 en h 6 kunnen in één zet op g 4 en h 4 komen.
  c. Pionpromotie: de pion, die de zevende lijn bereikt, mag, ajs ten minste het achtste veld vrij is, één pas zijwaarts maken. Daarna moet eerst no2 een willekeurige zet met den Koning geschieden, alvorens de promotie kan plaats hebben. Een en ander brengt mede, dat de waarde der vrijpionnen en ook die van de verbonden vrijpionnen aanzienlijk minder is

Leave a Reply
Copyright © 2006-2022 IndonesiaBase