IndonesiaBase

 2nd Indonesia Open, Jakarta 2012 
 123456789VPDEBVSBV
 1   Yú, YāngyīYú, Yāngyī
Photo of Yāngyī YúFIDE ID: 8603820.
 8603820 Flag of China g 2651  1  1  ½  1  1  1  ½  1  ½   7.5   0.5   53.0   43.50 
 2   Lǐ, ChāoLǐ, Chāo
Photo of Lǐ ChāoFIDE ID: 8604436.
 8604436 Flag of China g 2681  ½  1  1  ½  1  1  ½  1  1   7.5   0.5   49.5   41.00 
 3   Ganguly, Surya ShekharGanguly, Surya Shekhar
Photo of Surya Shekhar GangulyFIDE ID: 5002150.
 5002150 Flag of India g 2610  1  1  1  ½  ½  0  1  ½  1   6.5   0.0   52.0   35.75 
 4   Sokolov, IvanSokolov, Ivan
Photo of Ivan SokolovFIDE ID: 14400030.
POB: Jajce Flag of Yugoslavia.
DOB: 1968.06,13.
Peak Elo: 2706 (2004).
 14400030 Flag of Netherlands g 2690  1  0  1  1  1  0  1  1  ½   6.5   0.0   49.5   34.75 
 5   Bocharov, Dmitry SergeevichBocharov, Dmitry Sergeevich
Photo of Dmitry Sergeevich BocharovFIDE ID: 4138716.
 4138716 Flag of Russia g 2603  1  1  1  ½  0  0  1  1  1   6.5   0.0   46.5   31.00 
 6   Tkachiev, Vladislav IvanovichTkachiev, Vladislav Ivanovich
Photo of Vladislav Ivanovich TkachievFIDE ID: 618438.
 618438 Flag of France g 2662  1  ½  0  1  1  1  ½  1  ½   6.5   0.0   46.0   32.25 
 7   Fedorchuk, Sergey AnatolyevichFedorchuk, Sergey Anatolyevich
Photo of Sergey Anatolyevich FedorchukFIDE ID: 14102536.
 14102536 Flag of Ukraine g 2647  ½  1  1  ½  ½  0  1  1  1   6.5   0.0   45.0   32.25 
 8   Korneev, Oleg AnatolyevichKorneev, Oleg Anatolyevich
Photo of Oleg Anatolyevich KorneevFIDE ID: 4156803.
 4156803 Flag of Spain g 2591  1  0  ½  1  1  1  0  1  1   6.5   0.0   45.0   31.50 
 9   Dzhumaev, MaratDzhumaev, Marat
Photo of Marat DzhumaevFIDE ID: 14200236.
 14200236 Flag of Uzbekistan g 2516  1  1  0  1  0  1  ½  1  1   6.5   0.0   43.0   28.25 
 10   Grigoryan, Avetik NikolayevichGrigoryan, Avetik Nikolayevich
Photo of Avetik Nikolayevich GrigoryanFIDE ID: 13302191.
 13302191 Flag of Armenia g 2572  1  1  1  ½  ½  ½  1  0  ½   6.0   0.0   52.0   32.00 
 11   Nguyễn, Ngọc Trường SơnNguyễn, Ngọc Trường Sơn
Photo of Nguyễn Ngọc Trường SơnFIDE ID: 12401110.
 12401110 Flag of Vietnam g 2635  ½  1  1  1  ½  ½  ½  1  0   6.0   0.0   48.5   30.25 
 12   Iordăchescu, ViorelIordăchescu, Viorel
Photo of Viorel  IordăchescuFIDE ID: 13900200.
 13900200 Flag of Moldova g 2637  1  ½  1  ½  ½  ½  1  ½  ½   6.0   0.0   47.0   30.25 
 13   Lóu, YìpíngLóu, Yìpíng
Photo of Yìpíng LóuFIDE ID: 8603928.
 8603928 Flag of China m 2444  ½  1  ½  0  1  ½  1  1  ½   6.0   0.0   41.0   25.00 
 14   Lú, ShànglěiLú, Shànglěi
Photo of Shànglěi LúFIDE ID: 8603332.
 8603332 Flag of China g 2526  1  1  1  ½  ½  1  ½  0  0   5.5   0.0   53.5   29.50 
 15   Gagunashvili, MerabGagunashvili, Merab
Photo of Merab GagunashviliFIDE ID: 13601652.
 13601652 Flag of Georgia g 2584  1  1  1  ½  ½  0  ½  1  0   5.5   0.0   50.0   26.75 
 16   Chatalbashev, Boris NikolovChatalbashev, Boris Nikolov
Photo of Boris Nikolov ChatalbashevFIDE ID: 2900440.
 2900440 Flag of Bulgaria g 2535  1  ½  1  ½  1  ½  ½  0  ½   5.5   0.0   48.0   27.25 
 17   Gomez Sanchez, John PaulGomez Sanchez, John Paul
Photo of John Paul Gomez SanchezFIDE ID: 5201381.
DOB: 1986.05.23.
 5201381 Flag of Philippines g 2523  ½  1  ½  1  ½  0  ½  ½  1   5.5   0.0   47.5   28.00 
 18   Wáng, ChénWáng, Chén
Photo of Chén WángFIDE ID: 8601020.
 8601020 Flag of China m 2469  1  1  ½  0  1  1  ½  0  ½   5.5   0.0   47.5   27.75 
 19   Xú, JùnXú, Jùn
Photo of Xú JùnFIDE ID: 8600031.
 8600031 Flag of China g 2506  ½  1  0  1  1  ½  1  0  ½   5.5   0.0   47.5   26.50 
 20   Wéi, YīWéi, Yī
Photo of Wéi YīFIDE ID: 8603405.
 8603405 Flag of China f 2454  1  0  1  1  ½  1  ½  0  ½   5.5   0.0   47.5   26.00 
 21   Pascua, HaridasPascua, Haridas
Photo of Haridas PascuaFIDE ID: 5203953.
 5203953 Flag of Philippines f 2350  0  1  0  1  1  1  ½  1  0   5.5   0.0   47.5   24.25 
 22   Ghaem Maghami, EhsanGhaem Maghami, Ehsan
Photo of Ehsan Ghaem MaghamiFIDE ID: 12500739.
 12500739 Flag of Iran g 2557  ½  1  ½  ½  1  ½  ½  1  0   5.5   0.0   47.0   27.25 
 23   Nguyễn, Đức HòaNguyễn, Đức Hòa
Photo of Nguyễn Đức HòaFIDE ID: 12401358.
 12401358 Flag of Vietnam m 2494  1  1  0  ½  1  0  1  1  0   5.5   0.0   46.5   25.00 
 24   Xiū, DéshùnXiū, Déshùn
Photo of Xiū DéshùnFIDE ID: 8603693.
 8603693 Flag of China g 2525  1  1  ½  ½  0  ½  1  0  1   5.5   0.0   46.0   24.50 
 25   Barbosa, Oliver AquinoBarbosa, Oliver Aquino
Photo of Oliver Aquino BarbosaFIDE ID: 5201640.
DOB: 1986.09.29.
 5201640 Flag of Philippines g 2575  1  -  1  ½  ½  1  0  1  ½   5.5   0.0   45.5   26.50 
 26   Ehlvest, Jaan YukhanovichEhlvest, Jaan Yukhanovich
Photo of Jaan Yukhanovich EhlvestFIDE ID: 4500016.
 4500016 Flag of USA g 2607  1  ½  0  1  ½  1  ½  0  1   5.5   0.0   45.5   26.25 
 27   Megaranto, SusantoMegaranto, Susanto
Photo of Susanto MegarantoFIDE ID: 7101384.
POB: Indramayu Flag of Indonesia.
DOB: 1987.10.08.
Peak Elo: 2569 (2007).
 7101384 Flag of Indonesia g 2532  1  ½  1  ½  ½  0  1  0  1   5.5   0.0   44.5   24.75 
 28   Bitoon, RichardBitoon, Richard
Photo of Richard BitoonFIDE ID: 5201110.
 5201110 Flag of Philippines g 2430  1  +  0  ½  ½  0  1  1  ½   5.5   0.0   44.5   24.50 
 29   Phạm, Lê Thảo NguyênPhạm, Lê Thảo Nguyên
Photo of Lê Thảo Nguyên PhạmFIDE ID: 12401226.
 12401226 Flag of Vietnam wg 2387  1  ½  ½  ½  ½  1  0  ½  1   5.5   0.0   44.0   25.00 
 30   Gāo, RuìGāo, Ruì
Photo of Ruì GāoFIDE ID: 8602387.
 8602387 Flag of China m 2443  ½  1  1  0  ½  0  1  ½  1   5.5   0.0   44.0   24.75 
 31   Guó, QíGuó, Qí
Photo of Qí GuóFIDE ID: 8604002.
 8604002 Flag of China wg 2391  1  ½  ½  ½  0  ½  1  ½  1   5.5   0.0   44.0   24.50 
 32   Hoàng, Thanh TrangHoàng, Thanh Trang
Photo of Thanh Trang HoàngFIDE ID: 12400149.
 12400149 Flag of Vietnam g 2470  ½  1  1  0  ½  0  1  ½  1   5.5   0.0   44.0   24.50 
 33   Rudin, HamdaniRudin, Hamdani
Photo of Hamdani RudinFIDE ID: 7100213.
 7100213 Flag of Indonesia f 2328  0  1  0  ½  1  1  ½  ½  1   5.5   0.0   39.5   21.75 
 34   Wahono, AwamWahono, Awam
Photo of Awam WahonoFIDE ID: 7100760.
POB: Pekalongan Flag of Indonesia.
DOB: 1963.12.21.
Peak Elo: 2405 (2000).
 7100760 Flag of Indonesia m 2389  1  0  ½  1  0  ½  1  1  ½   5.5   0.0   38.5   20.50 
 35   Wàn, YúnguōWàn, Yúnguō
Photo of Yúnguō WànFIDE ID: 8603189.
 8603189 Flag of China 2477  1  ½  0  1  1  1  0  0  ½   5.0   0.0   48.0   23.75 
 36   Đào, Thiên HảiĐào, Thiên Hải
Photo of Thiên Hải ĐàoFIDE ID: 12400084.
POB: Sa Đéc Flag of Vietnam.
DOB: 1978.05.10.
Peak Elo: 2609 (2005).
 12400084 Flag of Vietnam g 2523  1  1  ½  ½  0  ½  0  ½  1   5.0   0.0   47.5   24.50 
 37   Krasenkow, Michał VladimirovichKrasenkow, Michał Vladimirovich
Photo of Michał Vladimirovich KrasenkowFIDE ID: 1113100.
 1113100 Flag of Poland g 2636  1  0  1  0  1  1  ½  0  ½   5.0   0.0   46.5   24.50 
 38   Paragua, Mark CallanoParagua, Mark Callano
Photo of Mark Callano ParaguaFIDE ID: 5201241.
 5201241 Flag of Philippines g 2540  1  -  1  ½  ½  ½  ½  0  1   5.0   0.0   41.5   21.25 
 39   Nguyễn, Văn HuyNguyễn, Văn Huy
Photo of Nguyễn Văn HuyFIDE ID: 12401064.
DOB: 1985.03.14.
Peak Elo: 2517 (2012).
 12401064 Flag of Vietnam m 2517  1  ½  ½  ½  ½  1  0  0  1   5.0   0.0   41.5   21.25 
 40   Barus, CerdasBarus, Cerdas
Photo of Cerdas BarusFIDE ID: 7100094.
POB: Kabanjahe Flag of Indonesia.
DOB: 1961.01.01.
Peak Elo: 2503 (2003).
 7100094 Flag of Indonesia g 2400  ½  ½  0  1  ½  1  ½  0  1   5.0   0.0   38.5   20.25 
 41   Sitanggang, SalorSitanggang, Salor
Photo of Salor SitanggangFIDE ID: 7100051.
POB: Samosir Flag of Indonesia.
DOB: 1953.06.04.
Peak Elo: 2425 (1995).
 7100051 Flag of Indonesia m 2367  1  0  ½  1  0  0  1  1  ½   5.0   0.0   38.5   19.00 
 42   Supriyono, EkoSupriyono, Eko
Photo of Eko SupriyonoFIDE ID: 7100701.
 7100701 Flag of Indonesia 2253  0  1  ½  0  ½  1  0  1  1   5.0   0.0   36.5   17.00 
 43   Lioe, DedeLioe, Dede
Photo of Dede LioeFIDE ID: 7100566.
DOB: 1970.03.09.
Peak Elo: 2425 (1995).
 7100566 Flag of Indonesia m 2387  0  ½  0  1  1  ½  1  0  1   5.0   0.0   33.5   18.75 
 44   Gordon, Stephen JohnGordon, Stephen John
Photo of Stephen John GordonFIDE ID: 411477.
POB: Oldham Flag of England.
DOB: 1986.09.04.
Peak Elo: 2556 (2012).
 411477 Flag of England g 2556  ½  0  ½  0  ½  1  ½  1  1   5.0   0.0   31.5   18.00 
 45   Dimakiling, OliverDimakiling, Oliver
Photo of Oliver DimakilingFIDE ID: 5202248.
 5202248 Flag of Philippines m 2470  1  1  0  1  ½  0  1  0  0   4.5   0.0   45.0   18.75 
 46   TirtoTirto
Photo of TirtoFIDE ID: 7101058.
DOB: 1965.08.31.
Peak Elo: 2429 (2006).
 7101058 Flag of Indonesia m 2322  0  +  ½  1  0  ½  0  ½  1   4.5   0.0   44.0   19.25 
 47   Shyam, Sundar MShyam, Sundar M
Photo of Sundar M ShyamFIDE ID: 5019141.
 5019141 Flag of India m 2494  1  ½  0  1  ½  1  0  ½  0   4.5   0.0   43.5   18.75 
 48   Juswanto, DennyJuswanto, Denny
Photo of Denny JuswantoFIDE ID: 7100221.
DOB: 1959.01.21.
Peak Elo: 2520 (2002).
 7100221 Flag of Indonesia m 2412  1  0  1  ½  ½  ½  0  1  0   4.5   0.0   43.5   18.25 
 49   Syah, Farid FirmanSyah, Farid Firman
Photo of Farid Firman SyahFIDE ID: 7102526.
DOB: 1993.11.26.
Peak Elo: 2433 (2013).
 7102526 Flag of Indonesia m 2326  ½  0  1  0  1  0  1  ½  ½   4.5   0.0   43.5   18.00 
 50   Torre, EugenioTorre, Eugenio
Photo of Eugenio TorreFIDE ID: 5200016.
POB: Iloilo City Flag of Philippines.
DOB: 1951.11.04.
Peak Elo: 2580 (1983).
 5200016 Flag of Philippines g 2500  1  ½  0  0  ½  1  ½  1  0   4.5   0.0   42.5   19.50 
 51   Cao, SangCao, Sang
Photo of Sang CaoFIDE ID: 725056.
 725056 Flag of Vietnam g 2514  1  0  1  ½  ½  0  ½  ½  ½   4.5   0.0   42.5   18.25 
 52   Sachdev, TaniaSachdev, Tania
Photo of Tania SachdevFIDE ID: 5007844.
 5007844 Flag of India m 2401  1  +  0  ½  ½  ½  0  1  0   4.5   0.0   42.5   17.50 
 53   Marentek, HannyMarentek, Hanny
Photo of Hanny MarentekFIDE ID: 7100825.
 7100825 Flag of Indonesia f 2232  ½  ½  1  0  0  ½  1  ½  ½   4.5   0.0   42.0   19.75 
 54   Purnama, Tirta ChandraPurnama, Tirta Chandra
Photo of Tirta Chandra PurnamaFIDE ID: 7101422.
POB: Jakarta Flag of Indonesia.
DOB: 1986.05.30.
Peak Elo: 2417 (2008).
 7101422 Flag of Indonesia m 2384  1  0  0  1  ½  1  1  0  0   4.5   0.0   40.5   16.50 
 55   ArdiansyahArdiansyah
Photo of ArdiansyahFIDE ID: 7100027.
POB: Banjarmasin Flag of Indonesia.
DOB: 1951.12.05.
Peak Elo: 2480 (1987).
 7100027 Flag of Indonesia g 2371  1  0  ½  1  ½  0  1  ½  0   4.5   0.0   40.0   18.25 
 56   KasmiranKasmiran
Photo of KasmiranFIDE ID: 7100620.
 7100620 Flag of Indonesia f 2310  0  0  1  +  ½  ½  ½  1  0   4.5   0.0   40.0   18.00 
 57   The, Irwanto SadikinThe, Irwanto Sadikin
Photo of Irwanto Sadikin TheFIDE ID: 7100590.
DOB: 1970.08.06.
Peak Elo: 2517 (2005).
 7100590 Flag of Indonesia m 2412  ½  ½  ½  1  0  0  1  1  0   4.5   0.0   38.5   15.50 
 58   Hakiki, Kaisar JeniusHakiki, Kaisar Jenius
Photo of Kaisar Jenius HakikiFIDE ID: 7102097.
 7102097 Flag of Indonesia f 2285  ½  0  1  0  1  1  0  0  1   4.5   0.0   38.5   15.00 
 59   Jafar, SofyanJafar, Sofyan
Photo of Sofyan JafarFIDE ID: 7102836.
 7102836 Flag of Indonesia 2286  ½  0  1  0  1  0  0  1  1   4.5   0.0   38.0   14.25 
 60   Milliet, SophieMilliet, Sophie
Photo of Sophie MillietFIDE ID: 623725.
POB: Marseille Flag of France.
DOB: 1983.11.02.
Peak Elo: 2421 (2012).
 623725 Flag of France m 2421  1  0  0  ½  ½  ½  1  0  1   4.5   0.0   37.5   17.00 
 61   Sinurat, Aris TumpakSinurat, Aris Tumpak
Photo of Aris Tumpak SinuratFIDE ID: 7104138.
 7104138 Flag of Indonesia 2258  0  ½  0  1  ½  0  1  1  ½   4.5   0.0   32.5   15.50 
 62   Fauzan, MuhammadFauzan, Muhammad
Photo of Muhammad FauzanFIDE ID: 7105142.
 7105142 Flag of Indonesia  0  0  0  1  0  ½  1  1  1   4.5   0.0   29.0   12.25 
 63   Sukandar, Irene KharismaSukandar, Irene Kharisma
Photo of Irene Kharisma SukandarFIDE ID: 7101937.
POB: Jakarta Flag of Indonesia.
DOB: 1992.04.07.
Peak Elo: 2432 (2016).
 7101937 Flag of Indonesia wg 2362  ½  0  1  1  0  1  0  ½  0   4.0   0.0   43.5   15.25 
 64   Sihite, Chelsie Monica IgnesiasSihite, Chelsie Monica Ignesias
Photo of Chelsie Monica Ignesias SihiteFIDE ID: 7101198.
POB: Balikpapan Flag of Indonesia.
DOB: 1995.11.02.
Peak Elo: 2290 (2013).
 7101198 Flag of Indonesia wm 2254  0  1  ½  0  ½  ½  1  0  ½   4.0   0.0   40.0   16.25 
 65   Novita, AnjasNovita, Anjas
Photo of Anjas NovitaFIDE ID: 7100949.
POB: Indramayu Flag of Indonesia.
DOB: 1979.11.14.
Peak Elo: 2405 (2017).
 7100949 Flag of Indonesia f 2339  0  1  0  1  1  0  ½  ½  0   4.0   0.0   40.0   14.75 
 66   Situru, Muhammad IvanSituru, Muhammad Ivan
Photo of Muhammad Ivan SituruFIDE ID: 7100426.
DOB: 1963.
Peak Elo: 2420 (1995).
 7100426 Flag of Indonesia m 2266  0  1  1  ½  0  ½  0  0  1   4.0   0.0   39.5   14.75 
 67   SutarnoSutarno
Photo of SutarnoFIDE ID: 7101139.
 7101139 Flag of Indonesia 2252  0  1  0  0  1  0  1  0  1   4.0   0.0   39.0   15.00 
 68   Aulia, Medina WardaAulia, Medina Warda
Photo of Medina Warda AuliaFIDE ID: 7101570.
POB: Jakarta Flag of Indonesia.
DOB: 1997.07.07.
Peak Elo: 2417 (2015).
 7101570 Flag of Indonesia wm 2311  0  1  0  1  0  ½  ½  1  0   4.0   0.0   39.0   15.00 
 69   Hartoyo, SuyudHartoyo, Suyud
Photo of Suyud HartoyoFIDE ID: 7102704.
 7102704 Flag of Indonesia 2178  ½  0  ½  ½  ½  1  0  1  0   4.0   0.0   38.5   14.75 
 70   Eshbaev, AvazbekEshbaev, Avazbek
Photo of Avazbek EshbaevFIDE ID: 14200546.
 14200546 Flag of Uzbekistan 2156  0  1  ½  0  1  +  0  0  ½   4.0   0.0   38.0   14.00 
 71   Tunasly, ZulkifliTunasly, Zulkifli
Photo of Zulkifli TunaslyFIDE ID: 7100884.
Peak Elo: 2400 (1998).
 7100884 Flag of Indonesia f 2376  1  0  1  0  ½  0  1  ½  0   4.0   0.0   38.0   12.75 
 72   Anam, KhairulAnam, Khairul
Photo of Khairul AnamFIDE ID: 7102429.
 7102429 Flag of Indonesia f 2308  0  ½  ½  1  ½  ½  0  1  0   4.0   0.0   37.5   13.25 
 73   Halay, TaufikHalay, Taufik
Photo of Taufik HalayFIDE ID: 7101392.
DOB: 1987.12.24.
 7101392 Flag of Indonesia m 2366  0  1  ½  1  0  ½  ½  ½  0   4.0   0.0   37.5   12.75 
 74   Gunawan, JohanGunawan, Johan
Photo of Johan GunawanFIDE ID: 7100744.
 7100744 Flag of Indonesia f 2276  0  1  1  0  0  ½  0  ½  1   4.0   0.0   36.0   13.00 
 75   Cuhendi, Sean WinshandCuhendi, Sean Winshand
Photo of Sean Winshand CuhendiFIDE ID: 7101554.
POB: Bekasi Flag of Indonesia.
DOB: 1997.11.05.
Peak Elo: 2452 (2015).
 7101554 Flag of Indonesia 2181  ½  0  0  0  1  ½  0  1  1   4.0   0.0   34.5   11.25 
 76   Wahyudi, SuryaWahyudi, Surya
Photo of Surya WahyudiFIDE ID: 7102542.
 7102542 Flag of Indonesia 2293  0  1  0  0  +  0  0  1  1   4.0   0.0   34.0   10.50 
 77   Taher, Yoseph TheolifusTaher, Yoseph Theolifus
Photo of Yoseph Theolifus TaherFIDE ID: 7105347.
POB: Sampit Flag of Indonesia.
DOB: 1999.03.26.
Peak Elo: 2469 (2019).
 7105347 Flag of Indonesia  0  0  0  0  1  1  1  1  0   4.0   0.0   31.0   11.50 
 78   Bái, JīnshíBái, Jīnshí
Photo of Jīnshí BáiFIDE ID: 8602280.
 8602280 Flag of China 2252  ½  0  ½  1  ½  1  0  0  0   3.5   0.0   42.5   16.25 
 79   Setyaki, Azarya JodiSetyaki, Azarya Jodi
Photo of Azarya Jodi SetyakiFIDE ID: 7101589.
DOB: 1998.
Peak Elo: 2421 (2019).
 7101589 Flag of Indonesia c 2005  1  ½  0  ½  1  0  ½  0  0   3.5   0.0   42.5   15.75 
 80   Andyka, PitraAndyka, Pitra
Photo of Pitra AndykaFIDE ID: 7103255.
DOB: 1985.
Peak Elo: 2340 (2012).
 7103255 Flag of Indonesia f 2340  ½  1  0  0  0  1  0  0  1   3.5   0.0   39.0   14.25 
 81   Ali, Muhammad LutfiAli, Muhammad Lutfi
Photo of Muhammad Lutfi AliFIDE ID: 7103743.
POB: Purbalingga Flag of Indonesia.
DOB: 1997.08.13.
Peak Elo: 2439 (2017).
 7103743 Flag of Indonesia 2218  0  0  1  0  1  1  0  0  ½   3.5   0.0   37.0   11.50 
 82   Tan, Liong Soe ArisTan, Liong Soe Aris
Photo of Liong Soe Aris TanFIDE ID: 7100663.
DOB: 1968.
Peak Elo: 2285 (1996).
 7100663 Flag of Indonesia 2238  0  ½  0  1  0  ½  1  ½  0   3.5   0.0   36.5   12.50 
 83   Sonjaya, DeniSonjaya, Deni
Photo of Deni SonjayaFIDE ID: 7101465.
 7101465 Flag of Indonesia f 2284  0  +  0  0  1  0  0  ½  1   3.5   0.0   36.0   10.75 
 84   Prayitno, SugengPrayitno, Sugeng
Photo of Sugeng PrayitnoFIDE ID: 7101112.
 7101112 Flag of Indonesia f 2351  0  ½  ½  0  1  -  0  1  ½   3.5   0.0   33.0   11.00 
 85   Agusta, LaksanaAgusta, Laksana
Photo of Laksana AgustaFIDE ID: 7102941.
 7102941 Flag of Indonesia f 2305  0  1  0  ½  0  ½  0  ½  1   3.5   0.0   33.0   10.25 
 86   HartonoHartono
Photo of HartonoFIDE ID: 7101694.
 7101694 Flag of Indonesia 2230  0  0  0  ½  1  1  0  1  0   3.5   0.0   32.5   9.50 
 87   Tersiman, FerdimanTersiman, Ferdiman
Photo of Ferdiman TersimanFIDE ID: 7102690.
 7102690 Flag of Indonesia 2005  0  ½  0  0  0  0  +  +  1   3.5   0.0   31.5   8.25 
 88   Rahman, MasruriRahman, Masruri
Photo of Masruri RahmanFIDE ID: 7101163.
DOB: 1996.
Peak Elo: 2016 (2335).
 7101163 Flag of Indonesia 2136  0  0  ½  ½  0  ½  0  1  +   3.5   0.0   28.5   8.50 
 89   Panggabean, HasianPanggabean, Hasian
Photo of Hasian PanggabeanFIDE ID: 7101023.
DOB: 1962.
Peak Elo: 2254 (2006).
 7101023 Flag of Indonesia 2204  0  -  1  0  1  1  0  0  0   3.0   0.0   38.5   11.00 
 90   Bersamina, PauloBersamina, Paulo
Photo of Paulo BersaminaFIDE ID: 5206995.
DOB: 1998.02.01.
Peak Elo: 2462 (2020).
 5206995 Flag of Philippines f 2205  ½  ½  ½  0  0  0  1  ½  0   3.0   0.0   38.0   12.50 
 91   Mahmud, SyarifMahmud, Syarif
Photo of Syarif MahmudFIDE ID: 7100108.
 7100108 Flag of Indonesia f 2291  0  0  1  1  0  0  0  0  +   3.0   0.0   36.0   9.00 
 92   Purba, CornelisPurba, Cornelis
Photo of Cornelis PurbaFIDE ID: 7101740.
DOD: 1970.
Peak Elo: 2203 (2005).
 7101740 Flag of Indonesia 2203  0  0  1  -  0  1  1  0  0   3.0   0.0   35.0   8.50 
 93   Suradiradja, HermanSuradiradja, Herman
Photo of Herman SuradiradjaFIDE ID: 7100167.
POB: Sukabumi Flag of Indonesia.
DOB: 1947.10.14.
Peak Elo: 2380 (1981).
 7100167 Flag of Indonesia g 2238  0  0  ½  0  ½  +  1  0  0   3.0   0.0   33.5   9.25 
 94   Rahmatullah, Adhy MarganaRahmatullah, Adhy Margana
Photo of Adhy Margana RahmatullahFIDE ID: 7101376.
 7101376 Flag of Indonesia 2221  0  ½  1  0  0  0  1  0  0   2.5   0.0   38.5   8.50 
 95   JamaludinJamaludin
Photo of JamaludinFIDE ID: 7101716.
 7101716 Flag of Indonesia 2174  0  ½  0  1  ½  ½  0  0  -   2.5   0.0   36.5   9.00 
 96   Citra, Dewi Ardhiani AnastasiaCitra, Dewi Ardhiani Anastasia
Photo of Dewi Ardhiani Anastasia CitraFIDE ID: 7101244.
DOB: 1994.
Peak Elo: 2286 (2017).
 7101244 Flag of Indonesia wf 2161  ½  0  ½  0  -  ½  0  1  0   2.5   0.0   36.5   7.75 
 97   Pamungkas, Junaid JayaPamungkas, Junaid Jaya
Photo of Junaid Jaya PamungkasFIDE ID: 7100442.
 7100442 Flag of Indonesia 2221  0  0  1  ½  1  0  0  0  0   2.5   0.0   35.5   8.25 
 98   Hukom, DavidHukom, David
Photo of David HukomFIDE ID: 7102020.
 7102020 Flag of Indonesia 2100  0  -  1  0  0  -  ½  +  0   2.5   0.0   32.5   6.50 
 99   Anisah, Aay AisyahAnisah, Aay Aisyah
Photo of Aay Aisyah AnisahFIDE ID: 7102895.
DOB: 1998.
Peak Elo: 1914 (2014).
 7102895 Flag of Indonesia wf 1839  0  0  0  1  0  0  ½  0  +   2.5   0.0   30.5   7.00 
 100   Sadikin, AliSadikin, Ali
Photo of Ali SadikinFIDE ID: 7103905.
 7103905 Flag of Indonesia 2167  0  0  0  ½  ½  ½  1  0  0   2.5   0.0   30.0   6.75 
 101   Fisabilillah, UmmiFisabilillah, Ummi
Photo of Ummi FisabilillahFIDE ID: 7104804.
DOB: 2000.02.10.
Peak Elo: 2227 (2018).
 7104804 Flag of Indonesia wf  0  0  0  ½  0  +  0  0  +   2.5   0.0   27.0   4.75 
 102   Santoso, Fahmi JauhariSantoso, Fahmi Jauhari
Photo of Fahmi Jauhari SantosoFIDE ID: 7101333.
 7101333 Flag of Indonesia 2184  0  1  ½  0  0  ½  0  0  -   2.0   0.0   39.5   8.00 
 103   Hidayat, ArifinHidayat, Arifin
Photo of Arifin HidayatFIDE ID: 7100876.
 7100876 Flag of Indonesia 2141  ½  0  1  0  0  0  0  -  -   1.5   0.0   35.0   7.00 
 104   SuryantoSuryanto
Photo of SuryantoFIDE ID: 7103875.
 7103875 Flag of Indonesia 2149  0  0  0  0  0  -  -  -  -   0.0   0.0   25.5   0.00 
 VP: Victory points.
 DE: Direct encounter of players in the same point group.
 BV: Buchholz with virtual opponents.
 SBV: Sonneborn berger with virtual opponents.

PGN 2021.08.24. 464 juegos. Completo.
DescargarJugar

2012.10.11-17. Suizas 9 rondas. 104 jugadores.

Chino están viniendo. Liderados por sus primeros instrumentistas de cuerda, GM Yú Yāngyī y GM Lǐ Chāo, China conquistó la segunda edición del Campeonato Indonesia Abierto de Ajedrez. China envió 12 jugadores, el equipo más grande de la próxima sede.

Yú y Lǐ, el ganador el año pasado, compartido el honor superior con 7,5 VP cada uno. Yú superó a Lǐ mentalidad Solkoff mejor. El tercer lugar perteneció a 7 jugadores con 6,5 VP incluyendo el último año subcampeón GM Surya Shekhar Ganguly de la India y el primer sembrado GM Ivan Sokolov de los Países Bajos. GMF Phạm Lê Thảo Nguyên fue premiada como la Mejor Jugadora mientras que GM Lú Shànglěi ganó el galardón Mejor Jugador Junior Sub-20.

The winners of 2nd Indonesia Open. Foto © Chessdom.
The winners of 2nd Indonesia Open. Foto © Chessdom.

La última ronda del torneo entregado la feroz batalla en los primeros tableros. No. menos de cinco jugadores matemáticamente todavía tenían que tiro por el premio mayor. Yú estaba en la delantera con 7 VP, seguido por Lǐ (6.5), Sokolov (6), GM Vladislav Tkachiev (6), y GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn (6).

Tkachiev fue el primer jugador de los cinco que tuvo que abandonar la carrera. En el Semi-Tarrasch Defense Tkachiev Peaceful empleado habitualmente sus habilidades tácticas infames de superar a su oponente, GM Viorel Iordăchescu, sin resultado. El Moldavo GM mantuvo encontrar los mejores movimientos para privar a los intentos de cualquier Tkachiev para advanta. En la final, fue Tkachiev que estaba en la misericordia de su oponente. Iordăchescu acordó elaborar en la mejor posición.

Sokolov-Yú en el primer tablero fue el concurso lleno de acontecimientos. Al principio Sokolov consiguió el borde entrar en la fase final del juego, pero el pequeño error de su parte-dar vuelta el impulso a la jugador China. La lucha duró hasta se firmó 70 movimientos antes del tratado de paz.

La segunda placa fue la diferente historia. Presionando con fuerza Lǐ mantuvo Nguyễn que era inmejorable durante los faros de salto del torneo. Lǐ logró arrebatarle el peón en el juego final que resultó decisivo. Los Vietnamitas GM finalmente vio su defensa descompuesto. Tuvo que dimitir el 89º peor. Este juego terminó último en el día.

Jugadores Indonesios llegaron a ser una vez más espectadores de su propio programa. GM Susanto Megaranto anfitrión fue el mejor jugador en el 27. Megaranto tenía el mismo VP cum MF Hamdani Rudin y MI Awam Wahono quien clasificó 33ª y 34ª respectivamente.

Puede haber algunas esperanzas en chicos jóvenes tal cum Sean Winshand Cuhendi, Yoseph Theolifus Taher, y Azarya Jodi Setyaki. Han demostrado listo para comprometerse en igualdad de condiciones con sus homólogos de alto nivel. El tiempo dirá hacia dónde se dirigen desde aquí.

Juegos Seleccionados ( visor © ChessTempo)

Photo of Lǐ ChāoWhite
Lǐ Chāo
8604436
Flag of China g 2681
Photo of Nguyễn Ngọc Trường SơnBlack
Nguyễn Ngọc Trường Sơn
12401110
Flag of Vietnam g 2635

Indonesia Abierto 2º
Yakarta Flag of Indonesia 2012.10.17 Ronda 9
1-0 D17 Eslavos Defensa 5.a4 Af5: Las líneas con 6.Ce5Photo of Dede LioeWhite
Dede Lioe
7100566
Flag of Indonesia m 2387
Photo of Azarya Jodi SetyakiBlack
Azarya Jodi Setyaki
7101589
Flag of Indonesia c 2005

Indonesia Abierto 2º
Yakarta Flag of Indonesia 2012.10.11 Ronda 1
0-1 E67 India de Rey: Fianchetto 6…Cbd7Fuentes

Este artículo también está disponible en: Inglés, Indonesio


Artículos relacionados:


No comment yet.

Leave a Reply
Copyright © 2006-2021 IndonesiaBase